+ 48 502 074 614Pon - Pt: 8:00 - 16:00biurorating@gmail.com

RATING Biuro Rachunkowe Księgowość organizacji pozarządowych. Księgowość spółek prawa handlowego. Księgowość działalności jednoosobowej. Pomoc przy zakładaniu
stowarzyszenia lub fundacji
Rozliczanie projektów
SCROLL DOWN
Biuro Rachunkowe - Rating

O nas

 Planujesz założyć własną firmę? Chcesz stworzyć stowarzyszenie lub fundację? Potrzebujesz pomocy przy prowadzeniu istniejącej już działalności? Masz pytania i wątpliwości? Dobrze trafiłeś!  Nasz zespół z pasją i doświadczeniem od lat pomaga różnym podmiotom gospodarczym wypracowując najoptymalniejsze schematy ewidencji księgowej. Pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi klientami i elastycznie odpowiadamy na ich indywidualne potrzeby. Nasi klienci w każdym momencie otrzymują wsparcie informacyjne oraz doradztwo dotyczące wszystkich aspektów swojej działalności.

 

Księgowość działalności jednoosobowej

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. W zależności od wymogów podatkowych co do konkretnej działalności ewidencja VAT, przesyłanie do Krajowej Administracji Skarbowej plików JPK,
JPK-VAT, deklaracji podatkowych PIT i innych. W razie potrzeby także rozrachunki oraz naliczanie płac z obsługą ZUS.

 

 

Księgowość spółek prawa handlowego

Pełna księgowość spółek prawa handlowego z uwzględnieniem wszystkich aspektów takiej ewidencji.
Ewidencja sprzedaży, zakupów, raportów bankowych i kasowych, plan amortyzacji środków trwałych. W zależności od skali działalności oraz zapotrzebowania prowadzimy także rozrachunki, magazyny, płace z obsługą ZUS. Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy CIT w ustalonych okresach, ewidencja VAT, przesyłanie do Krajowej Administracji Skarbowej plików JPK, JPK-VAT, deklaracji podatkowych PIT, CIT i innych. Sporządzenie kompletnego sprawozdania finansowego oraz przygotowanie plików do wysyłki do KAS.

Księgowość organizacji pozarządowych

Stowarzyszenia i fundacje to bardzo ważny sektor aktywności i działalności społecznej. Mimo, że z zasady działalność organizacji pozarządowych nie prowadzi do wypracowywania zysków podlega takim samym zasadom funkcjonowania w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych jak podmioty gospodarcze zobligowane do prowadzenia tzw pełnych ksiąg handlowych. To znaczy, że organizacja pozarządowa musi prowadzić tzw pełną księgowość i na koniec każdego okresu sprawozdawczego (obrotowego) sporządzać sprawozdanie finansowe ze swojej działalności oraz składać je organom administracji skarbowej. Szczegółowo rodzaj sprawozdania i jego części reguluje ustawa o rachunkowości.
My proponujemy kompleksową obsługę księgową to znaczy prowadzenie pełnych ksiąg handlowych oraz sporządzenie kompletnego sprawozdania finansowego z przygotowaniem plików do wysyłki do KAS lub KRS. Budujemy plan kont organizacji z uwzględnieniem specyfiki jej działalności (dla nowo powstających organizacji) lub przebudujemy istniejący dostosowując go do bieżących wymogów ewidencji.
Ten ostatni aspekt ewidencji księgowej jest często pomijany a może być bardzo istotny z uwagi na różnorodność źródeł pozyskiwania dotacji na realizację projektów ze względu na różne oczekiwania instytucji grant dawczych w zakresie ewidencji i rozliczania dotacji. Na to wszystko jesteśmy przygotowani poprzez wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości organizacji pozarządowych.

Pomoc przy zakładaniu stowarzyszenia lub fundacji

Nie lada wyzwaniem może okazać się sam proces założenia organizacji pozarządowej. Społecznicy dążący do realizacji konkretnego projektu i decydujący się na założenie stowarzyszenia / fundacji stają w obliczu konieczności przebrnięcia przez żmudny i czasochłonny proces sformalizowania działalności czyli utworzenia i zgłoszenia do organów administracji rządowej swojej organizacji.
Często napotykając już na początku przedsięwzięcia na gąszcz formalności i biurokratycznych procedur mogą zostać skutecznie zniechęceni do kontynuowania założonego przedsięwzięcia.
Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu na szeroką pomoc w tym zakresie. Wiemy jak stworzyć statut organizacji, jakie podjąć uchwały i jak sporządzić właściwe wnioski o wpisy sądowe. Jeśli założyciele / fundatorzy przebrną ten proces z satysfakcją będą mogli już tylko działać nad realizacją celów jakie wytyczyli w nowym stowarzyszeniu czy fundacji.

Rozliczanie projektów

Bardzo ważnym elementem wypełnienia formalności finansowych w organizacji pozarządowej jest prawidłowe rozliczenie otrzymanej na realizację zadań pomocy finansowej. Wstępnie napisaliśmy już o tym w informacjach o księgowości stowarzyszeń i fundacji. Instytucja udzielająca dotacji (np. Gmina, Powiat, Województwo, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury czy jakakolwiek inna) będzie oczekiwać jej rozliczenia w specyficzny wg swoich oczekiwań sposób. Dla tego uprzedzając ten fakt odpowiednio organizujemy ewidencję już na etapie bieżącej księgowości a następnie pomagamy w rozliczeniu dotacji na dokumentach i w sposób oczekiwany przez donatora.